Sluk skærmen og tænd for trivslen 

 

Af Marie Borg – Life & Stresscoach 

 

“Sluk for skærmen”, “Du har kun 10 minutter igen”, “Du bruger alt for meget tid på at glo på den skærm”. Kan du som forældre genkende dig selv i disse udsagn er du absolut ikke den eneste. Børns skærmforbrug har været støt stigende de sidste år og tendensen ser ud til at fortsætte medmindre vi som forældre tager et aktivt valg om at skære ned på vores børns skærmtid. 

Som børn og unge coach oplever jeg desværre også at den stigende mistrivsel hos børn og unge vokser og dette i takt med at børn og unge opholder sig mere og mere på de sociale medier. 

 

For meget skærmtid påvirker børns hjerner. 

 

Børn, som ser for meget skærm, kan opleve problemer med at sove, de har svært ved at koncentrere sig og ligeledes kan de have svært ved at indlære fagligt stof – det ses ofte i skolen. Overforbruget af skærmtid kan også have negative konsekvenser for både børn og unges udvikling og deres trivsel. 

Børn og unges hjerner kan også opleve tegn på stress og stress symptomer af for meget skærmtid. Den ofte alt for lange skærmtid overstimulerer børnenes sanseapparat, og det sætter hjerne og nervesystem i en konstant stresstilstand. 

 

Hvad kan du som forældre gør for at fremme dit barns trivsel og mindske stress og mistrivsel: 

 

  • Minimer tiden på skærmen. 
  • Lav nogle helt klare regler for skærmtid. Jeg anbefaler max. en time om dagen. 
  • Som forældre skal du tilbyde alternativer. Du må sørge for, at der hele tiden er noget andet, dit barn kan foretage sig. Det kræver en del tilstedeværelse og aktion fra din side i en periode, men det er nødvendigt for at vende skuden. 
  • Læg ligeledes din egen telefon væk og vær nærværende – du er den voksne og du viser vejen. 
  • Lav ting sammen med dit barn der ikke indeholder en skærm. Gå på opdagelse i hvad dit barn godt kan lide at lave udover at være på skærmen.  
  • Tag dit barn med i de praktiske opgaver der skal løses i hjemmet. Lav mad, bag, oprydning mm. Børn elsker at have pligter og blive rost for deres arbejde. 
  • Hvis ikke dit barn har en fritidsinteresse så hjælp barnet eller den unge med at finde ud hvad han/hun gerne vil gå til. Det er svært at spille badminton, gå til fodbold eller spille rollespil med en telefon i hånden. 

 

Der er håb forude 

 

Der er heldigvis håb og muligheder for bedre trivsel og mindre stress når børn får tilstrækkeligt med tid, ro, natur, sund og varieret kost, alderssvarende søvnmængde, begrænset skærmtid, stimulering af grundmotorikken samt hjælp til følelsesbearbejdning. 

Ligeledes har børn og unge brug for at blive mødt i deres følelser og behov og har brug for 100 % nærvær sammen med deres forældre i hverdagen. Dernæst vil hjerne og nervesystem reguleres til indre ro, og børnene bliver i stand til at mærke dem selv.